Ambitiekaart

Handelen zit in ons DNA

Deventer is een van de oudste steden van Nederland. Tussen 1000 en 1500 werd Deventer een bloeiende handelsplaats, die deel uitmaakte van het Hanzeverbond (een belangrijk Noord-Duits handelsnetwerk). De haven speelde hierin een belangrijke rol. Een sterke maakindustrie kwam hier tot stand. Vanuit dit profiel heeft de stad zich ontwikkeld tot een echte maakstad. Een stad met karakter en karaktervolle mensen, levend en groeiend in de nieuwe werkelijkheid.

Evoluerende stad in een (inter)nationale setting

Diverse (inter)nationale economische ontwikkelingen vragen van Deventer dat het evolueert tot een stad die een prominente positie binnen Nederland en Europa inneemt. Het toevoegen van nieuwe DNA-strengen en chromosomen is essentieel om deze evolutie te realiseren. Het is nu tijd om te handelen voor de toekomst van Deventer!

Initiatief uit het bedrijfsleven

In 2016 werd tijdens de Hanzedagen in Bergen een belangrijke pijler gezet onder
wat nu heet de ”AMBITIEKAART VAN HET DEVENTER ECONOMISCH PERSPECTIEF”. Ondernemers(verenigingen) en overheden hebben tijdens deze Hanzedagen aangegeven te willen samenwerken aan diverse projecten die de stad klaar moeten maken voor de toekomst.
Aansluitend hebben de gezamenlijke bedrijfsverenigingen MKB Deventer, VNO-NCW, Parkmanagement en Deventer Kring van Werkgevers samen met organisaties als Binnenstadsmanagement en het Ondernemershuis lange tijd gewerkt aan een gezamenlijke Ambitiekaart voor de gemeente Deventer. Op 7 maart 2018 werd de Ambitiekaart ook gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het resultaat wordt alom geprezen. Concrete initiatieven zijn op de Ambitiekaart samengebundeld onder vijf hoofdthema’s:

  • Verbindende Informatie Stad
  • Slimme Campus Stad
  • Bereikbaarste Stad
  • Boeiendste Stad
  • Cleantech Stad

Verbind, vernieuw en versterk: denktank der stad

Ter ondersteuning, draagvlakvorming, uitwerking en onderbouwing van de vijf ambitiethema’s biedt de Sociëteit der Bergenvaarders haar platform aan. Ieder jaar worden er 10 inspirerende bijeenkomsten georganiseerd om binnen de 5 ambitiekaart-thema’s te verbinden, vernieuwen en versterken. Niet onder de vlag van één, maar onder de gezamenlijke vleugels van alle grote ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en overheden.