Marc Leeuw

Marc Leeuw

“S/park” is de nieuwe naam voor het open innovatie centrum dat gerealiseerd wordt op het AkzoNobel terrein in Deventer. Marc Leeuw is daarvoor de kwartiermaker. Zijn ambitie is S/park te ontwikkelen tot een internationaal vooroplopend innovatie centrum op het gebied van hoog reactieve chemie & technologie, dat een innovatief ecosysteem biedt voor industrie, ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, investeerders en studenten. Hij zal ons op 14 mei 2018 meenemen in wat ons de komende tijd in Deventer te wachten staat.

Jan Roes

Jan Roes

Jan Roes is geboren op een boerderij bij Groenlo. Hij woont nu bijna 20 jaar in Epse. Na TU Delft was hij werkzaam bij Akzo Nobel in binnen en buitenland. Van sept 1997 tot juli 2002 was Jan manufacturing manager Polymer Chemicals waartoe de site Deventer ook behoorde.
Het bestuur heeft Jan gevraagd om op 14 mei 2018 als gastspreker het thema ‘Deventer Slimme Campus Stad’ in een historisch perspectief te plaatsen. Hij zal vertellen over de lange geschiedenis van Noury & Van der Lande en de uiteindelijke ontwikkeling van het bedrijf tot wat nu AkzoNobel heet. Jan krijgt in zijn verhaal bijval van Cees van Dongen. Cees heeft de projectleiding voor het stoppen van de bedrijfsprocessen op de productielocatie, zodat ruimte ontstaat voor wat nu S/Park gaat heten.

Harry Webers

Harry Webers

Harry werd bij velen bekend als algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos en voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van de SER Overijssel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Solis, voorzitter VVV Deventer en voorzitter Stichting Hanzefonds.

Joost Arends

Joost Arends

Je hebt hem vast al zien fietsen. Joost rijdt alweer enkele jaren als fietskoerier door Deventer. In 2012 werd hij gekozen tot Deventer Starter van het jaar. Inmiddels rijden er 18 koeriers voor hem rond in Deventer. Veel bedrijven zijn klant. Dat is niet zo gek: een innovatieve koeriers-fiets draagt 80% van de inhoud van een VW Caddy mee… Klaar voor de toekomst, maar op de zaak laat hij vol trots zijn opgeknapte Burgers fiets zien… Joost vertelt op 9 april 2018 waarom de fiets binnen het ambitie-thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad’ zijn plaats heeft veroverd en nooit meer zal afstaan.

Rene Huls

Rene Huls

Rene Huls is gebiedsontwikkelaar voor de Gemeente Deventer en betrokken bij investeringsprojecten (spoorzone) en gebiedsexploitaties (gebied tussen A1 en de sluis). Hij is een katalysator van gebiedsontwikkelingen en weet deze breder en meeromvattender te maken. Het is vaak aanjagen en doorzetten. Financiële en economische doelen (werkgelegenheid), duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijk. Samen met ondernemers creëert Rene nieuwe business. Hij vertelt ons op 9 april 2018 meer over wat ons de komende tijd in Deventer te wachten staat.

Jelmer Klaassen

Jelmer Klaassen

Jelmer Klaassen heeft op 12 maart 2018 zijn ideeën gepitcht aan de bar. Hij heeft wel een idee hoe we snel van het gas af komen… In Scandinavië wordt ingezet op gigantische warmtepompen (die werken als een omgekeerde koelkast, dus produceren warmte in plaats van koude) en biogas waarop warmtenetten in de stad worden aangesloten. Iets voor Deventer?

Michel Brans

Michel Brans

Michel Brans is recentelijk een duurzaam bedrijf gestart. Hij gelooft in koffiedrinken. Het staat symbool voor goede sfeer en samenwerken. Beide zijn nodig om zijn dromen te verwezenlijken. Samen met Circulus Berkel Cambio werkt Michel aan een sociale en duurzame leefomgeving. Vooral door veel plezier te hebben. Hoe? Hij kweekt oesterzwammen op koffieprut en kwam zijn ideeën op 12 maart 2018 pitchen aan de bar.

Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Harrie van Bommel is al sinds jaar en dag docent aan Saxion Hogescholen. Hij vertelde op 12 maart 2018 over de opkomst van milieuwetenschappen/opleidingen in Deventer, de relatie van Deventer met veel milieuadviesbureaus en het ontstaan van de Cleantech Regio.

Gerard Harmelink

Gerard Harmelink

Gerard is geboren en getogen Deventenaar. Zijn vader had decennia-lang een (brom-)fietsenzaak op de Worp. Zelf werkte hij voor een Duitse multinational als specialist pompen en afdichtingen voor diverse industrieën. Sinds 2016 heeft hij zijn eigen bedrijf Ceraseals BV en ontwikkelt zijn eigen afdichtingen, pompen, compressoren en turbines. In de jaren ’90 was hij gedurende twee raadsperiodes raadslid voor de VVD.

Hans Kostense

Hans Kostense

De heer Kostense is Milieukundige en heeft tal van technische projecten begeleid en uitgevoerd op het gebied van afval en energie. Naast technische kennis heeft hij ook veel ervaring met het aansturen van uitvoerende partijen, opstellen en beoordelen van technische bestekken, het beoordelen en opzetten van logistieke processen. Ook werkt hij veel samen met technische adviesbureaus en heeft hij een groot relevant netwerk van kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen waar regelmatig opdrachten uitgezet worden. Sinds jaar en dag heeft hij zijn eigen adviesbureau Energiekracht. In 2016 richtte hij Coöperatie De Groene Kolenboer op, waarover hij op 9 januari 2017 vertelde bij de Bergenvaarders.