Linda Louwissen

Linda Louwissen

Linda Louwissen begeleidt al vele jaren met veel plezier verandertrajecten, in eerste instantie in de Food en de laatste jaren met een uitbreiding naar de dienstverlening, de techniek en de metaal- en energiesector. Momenteel is ze Kwartiermaker Regionale Transitie Agenda Maakindustrie.

Linda haalt veel inspiratie uit de natuur. “We vinden er tal van voorbeelden van groei, ontwikkeling, leiderschap, samenwerking, innovatie en verandering. We kunnen bij de natuur in de leer gaan als het erom gaat hoe we met complexe systemen en (groeps)processen horen om te gaan. In de ontwikkeling van mens en organisatie komen dezelfde wetten voor.”

Marc Harmsen

Marc Harmsen

Marc is een ervaren bouwkundig architect. Hij werkt mensgericht, waarbij zijn focus op gezond, milieubewust en betaalbaar bouwen ligt. Bij voorkeur gebruik marc ecologisch / biobased / natuurlijke materialen zoals hout, stro, leem en kalkhennep, maar dat is geen must.  
In de laatste jaren heeft Marc met zijn bedrijf Architectenlab een grote invloed gehad op kenmerkende panden in Deventer. Zo heeft Architectenlab bijgedragen aan de herbestemming van de Van den Bergloods aan de Oostzeestraat (werkplek voor 20 professionals rondom het thema ruimtelijke ontwikkeling), werkten ze mee aan de herbestemming van de Gasfabriek en werken ze momenteel aan het voormalige pand van Landbouw-hogeschool Larenstein.

Carlijn Leenders

Carlijn Leenders

Carlijn Leenders is senior adviseur bij Bureau Buhrs. Dit bedrijf helpt overheden en private partijen met het positioneren, branden en promoten van locaties, wijken, steden en regio’s. Als strategisch manager bij Utrecht Marketing gaf Carlijn vorm aan de citymarketing en branding van Utrecht. Verder heeft Carlijn als vrijetijdskundige veel kennis over de vrijetijdseconomie, vrijetijdsgedrag en toeristische doelgroepen.
Momenteel is ze bezig om op te halen wat het merk Deventer is en wat de opgaven voor Deventer zijn. Daarin spelen de onderwerpen uit de ambitiekaart een belangrijke rol. Ze vindt het interessant om te horen wat de zaal ervan vindt. Behalve dat ze zal zal schetsen wat haar beeld is van Deventer, zal ze dus ook in gesprek gaan met de zaal!

Gerko van IJsselmuiden

Gerko van IJsselmuiden

Gerko van IJsselmuiden was ooit accountmanager voor Groningen Seaports en haalde onder andere grote energiecentrales en een biodieselfabriek naar de noordelijke provincie. Inmiddels richt hij zich met HYCAIL2 op de verhuizing van een pilotfabriek voor bioplastics. De fabriek verhuist van Groningen naar Deventer. Gerko is verantwoordelijk voor het inkoop- en verkooptraject. Daarnaast is hij woordvoerder namens de eigenaren van het bedrijf. Gerko vertelt op 14 mei 2018 waarom S/Park zo interessant is voor HYCAIL2 en waarom het ambitie-thema ‘Deventer Slimme Campus Stad’ hem zo aanspreekt. Hij kent Deventer goed, want hij geeft een aantal uren per week les bij Aventus.

Marc Leeuw

Marc Leeuw

“S/park” is de nieuwe naam voor het open innovatie centrum dat gerealiseerd wordt op het AkzoNobel terrein in Deventer. Marc Leeuw is daarvoor de kwartiermaker. Zijn ambitie is S/park te ontwikkelen tot een internationaal vooroplopend innovatie centrum op het gebied van hoog reactieve chemie & technologie, dat een innovatief ecosysteem biedt voor industrie, ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, investeerders en studenten. Hij zal ons op 14 mei 2018 meenemen in wat ons de komende tijd in Deventer te wachten staat.

Jan Roes

Jan Roes

Jan Roes is geboren op een boerderij bij Groenlo. Hij woont nu bijna 20 jaar in Epse. Na TU Delft was hij werkzaam bij Akzo Nobel in binnen en buitenland. Van sept 1997 tot juli 2002 was Jan manufacturing manager Polymer Chemicals waartoe de site Deventer ook behoorde.
Het bestuur heeft Jan gevraagd om op 14 mei 2018 als gastspreker het thema ‘Deventer Slimme Campus Stad’ in een historisch perspectief te plaatsen. Hij zal vertellen over de lange geschiedenis van Noury & Van der Lande en de uiteindelijke ontwikkeling van het bedrijf tot wat nu AkzoNobel heet. Jan krijgt in zijn verhaal bijval van Cees van Dongen. Cees heeft de projectleiding voor het stoppen van de bedrijfsprocessen op de productielocatie, zodat ruimte ontstaat voor wat nu S/Park gaat heten.

Harry Webers

Harry Webers

Harry werd bij velen bekend als algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos en voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van de SER Overijssel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Solis, voorzitter VVV Deventer en voorzitter Stichting Hanzefonds.

Joost Arends

Joost Arends

Je hebt hem vast al zien fietsen. Joost rijdt alweer enkele jaren als fietskoerier door Deventer. In 2012 werd hij gekozen tot Deventer Starter van het jaar. Inmiddels rijden er 18 koeriers voor hem rond in Deventer. Veel bedrijven zijn klant. Dat is niet zo gek: een innovatieve koeriers-fiets draagt 80% van de inhoud van een VW Caddy mee… Klaar voor de toekomst, maar op de zaak laat hij vol trots zijn opgeknapte Burgers fiets zien… Joost vertelt op 9 april 2018 waarom de fiets binnen het ambitie-thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad’ zijn plaats heeft veroverd en nooit meer zal afstaan.

Rene Huls

Rene Huls

Rene Huls is gebiedsontwikkelaar voor de Gemeente Deventer en betrokken bij investeringsprojecten (spoorzone) en gebiedsexploitaties (gebied tussen A1 en de sluis). Hij is een katalysator van gebiedsontwikkelingen en weet deze breder en meeromvattender te maken. Het is vaak aanjagen en doorzetten. Financiële en economische doelen (werkgelegenheid), duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijk. Samen met ondernemers creëert Rene nieuwe business. Hij vertelt ons op 9 april 2018 meer over wat ons de komende tijd in Deventer te wachten staat.

Jelmer Klaassen

Jelmer Klaassen

Jelmer Klaassen heeft op 12 maart 2018 zijn ideeën gepitcht aan de bar. Hij heeft wel een idee hoe we snel van het gas af komen… In Scandinavië wordt ingezet op gigantische warmtepompen (die werken als een omgekeerde koelkast, dus produceren warmte in plaats van koude) en biogas waarop warmtenetten in de stad worden aangesloten. Iets voor Deventer?