Een blijk van grote waardering

Honorair Bergenvaarders

Onze organisatie is afhankelijk van vrijwilligers, donateurs en promotors. Zonder hen geen evenementen, sprekers, koffie bij ontvangst. Maar er zijn daaronder uitzonderlijke mensen wiens naam wij met eerbied hoog houden!

Ere-President der Bergenvaarders

Ritse Reitsma

Ritse Reitsma was jarenlang de President van onze sociëteit. Hij wist vele Bergenvaarders aan de sociëteit te binden. Hij was tevens een drijvende kracht achter de herdenking van de bevrijding en de Canadese bevrijders, wat dan ook ieder jaar weer aanleiding geeft om met een aantal mede-Bergenvaarders op 4 mei ons gezicht te laten zien op de herdenkingen in onze stad.

Zijn inleidende betoog zal bij iedere spreker van dienst ongetwijfeld memorabel zijn geweest. Zijn sonoor stemgeluid werd met regelmaat gebruikt tijdens bijeenkomsten om zijn mening te verkondigen, leidend tot kleurrijke discussies. Een traditie die het huidige bestuur uiteraard in stand tracht te houden.

Sinds 2018 draagt de koninklijk onderscheiden heer Reitsma tevens de titel ‘Ere-President der Bergenvaarders’.

 

Honorair Bergenvaarder

Janine van Harsselaar

Janine van Harsselaar laat zich omschrijven als een gedreven en energiek, enthousiasmerend en motiverende persoonlijkheid. Prettig, met zachte hand als het kan, en procedureel en streng als het moet. Diplomatiek en polderen als het past, en achterste van de tong laten zien en bereid knopen door te hakken als het moet.
Als secretaris van onze sociëteit heeft zij vele bijeenkomsten helpen coördineren en organiseren.

Als politica was zij actief voor de gemeenteraad van Deventer en in Provinciale Staten. Zij heeft dankzij haar brede netwerk veel voor onze sociëteit kunnen betekenen.

Sinds 2018 heeft mevrouw Van Harsselaar haar functie als secretaris neergelegd en mag zij zich Honorair Bergenvaarder noemen. 

Honorair Bergenvaarder

Dolf van Soest

Dolf van Soest was lange tijd onze penningmeester. De voormalig politiecommissaris is een bekend gezicht in Deventer. Hij was politiechef ten tijde van de bekende Deventer Put-Moord en werkte mee aan meerdere boeken naar aanleiding van deze roemruchte zaak. Ook werkte hij mee aan een boek over de vermeende Nederlandse connectie met de moord op Olaf Palme. 

De statige verschijning van deze speurder heeft ons er altijd op doen vertrouwen dat de financien van onze societeit in goede handen waren. Hij is nog altijd een graag geziene gast tijdens lezingen en bijeenkomsten. Zijn oprechte interesse in de sprekers en hun verhalen leiden niet zelden tot lange gesprekken tijdens de netwerkborrel.

In 2018 nam de heer van Soest afscheid in zijn functie van penningmeester bij onze sociëteit. Sindsdien schuift hij als Honorair Bergenvaarder nog regelmatig aan bij onze bijeenkomsten.

Honorair Bergenvaarder

Peter ten Cate

Peter ten Cate werkte ruim 40 jaar als journalist voor respectievelijk Hengelo’s Dagblad, Dagblad Tubantia, Deventer Dagblad en De Stentor.

Peter is een graag geziene gast bij onze Bergenvaarders bijeenkomsten. Hij heeft nooit een formele functie in de organisatie gehad, maar was wel van grote betekenis voor het erfgoed der Bergenvaarders en schrijft nog regelmatig over Deventer.

In oktober 1997 is hij als erelid geïnstalleerd en toen de sociëteit in 2018 formeel een stichting werd kreeg hij de titel Honorair Bergenvaarder (een stichting heeft immers geen leden en dus ook geen ere-leden). Samen met de inmiddels overleden fotograaf Ron Nagtzaam was hij ‘redder’ van de ontvoerde houten Deventer Stokvis. Tot op de dag van vandaag is deze nog te zien aan de gevel van de oude Atheneum Bibliotheek in de Noordenbergstraat. 

Honorair Bergenvaarder

Jhr. drs. James van Lidth de Jeude

James van Lidth de Jeude was vanaf 1994 tot zijn pensionering op 1 juli 2007 burgemeester van de gemeente Deventer.

Honorair Bergenvaarder

Clemens Hogenstijn

Clemens Hogenstijn promoveerde in Nijmegen op de patriottenbeweging in Deventer. Tot 2013 was hij in onze gemeente als stadshistoricus verbonden aan het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek.

Hij publiceert nog altijd volop over de geschiedenis van Deventer en Overijssel, onder meer inzake de Hanze, de Moderne Devotie, de Verlichting, adelsgeschiedenis en historische cartografie.

Wij mogen ons waarlijk gelukkig prijzen met de aanwezigheid van de heer Hogenstijn bij nagenoeg elke Bergenvaarders bijeenkomst. De wijze waarop hij een historisch perspectief weet te plaatsen bij de vele onderwerpen die de revue bij ons passeren is prijzenswaardig.

Een aangekondigde lezing van de heer Hogenstijn doet telkens weer het aantal bezoekers bij onze bijeenkomsten stijgen. Ook is hij een steun en toeverlaat voor het bestuur bij het nemen van beslissingen op allerlei gebied. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de heer Hogenstijn sinds jaar en dag niet alleen koninklijk onderscheiden is, maar ook Honorair Bergenvaarder mag worden genoemd.

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger kunt u bijdragen op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van bijeenkomsten, social media, donateurs werven, etc. We houden het laagdrempelig, dus laten we eens om tafel zitten!
.

Word donateur

Onze donateurs wordt een kleine bijdrage per jaar gevraagd. Momenteel is die bijdrage 25 euro per persoon. Zij worden bijgeschreven in het Register der Bergenvaarders. U krijgt daarvan ook een oorkonde mee naar huis.
.

Word sponsor

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om sponsor te worden van een evenement of jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Thesaurier (Penningmeester).
.

jaar geschiedenis

Donateurs

Events per jaar

Contact

Neem contact met ons op

Er is zoveel wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Neem gewoon eens contact met ons op.

Of nog beter: kom naar onze events en ervaar wat het betekent om een Bergenvaarder te zijn!

5 + 10 =

Word actief Bergenvaarder.
Steun ons als vrijwilliger, donateur of promotor. Start vandaag nog.

Bel ons: 0570-763764