Catrien den Exter van den Brink

 is voorzitter van de buurtvereniging in de Raambuurt te Deventer.