Matthijs Nijboer

is directeur van Natuur & Milieu Overijssel en woont in het Havenkwartier van Deventer. Hij heeft verschillende groene maatschappelijke issues onderzocht en burgers gevraagd naar hun visie over:

  • De wolf in Nederland
  • Vliegvakanties en klimaatverandering
  • Veerkracht , uitgewerkt o.a. aan de hand van de impact van Covid-19,
  • Korte ketens, Prijsbeleid en Circulariteit
  • Landbouw
  • Biodiversiteit
  • De strijd om de ruimte
  • Grootschalige energie opwekking op land

Uit dat onderzoek ontstond het boek “In Beweging”, dat Matthijs met 2 anderen recentelijk schreef. Het boek onderstreept de waarde van de ‘burgerbeweging’ voor Nederland.