Voorkant-Made-in-Deventer

Hoe zit dat eigenlijk met die containerhaven en komt er echt een transferium in Deventer? Maandagavond 9 april is er weer een Bergenvaarders bijeenkomst in Restaurant De Keizerskroon te Deventer. De sprekers op 9 april dragen op verschillende manieren bij aan de ambitiekaart van de gezamenlijke bedrijfsverenigingen MKB Deventer, VNO-NCW, Parkmanagement en Deventer Kring van Werkgevers en dan specifiek over het thema “Deventer Bereikbaarste Stad”. Harry Webers is dit keer gevraagd om als gastspreker dit thema in een historisch perspectief te plaatsen.

Harry Webers werd bij velen bekend als algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos en voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van de SER Overijssel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Solis, voorzitter VVV Deventer en voorzitter Stichting Hanzefonds. Het bestuur heeft Harry gevraagd om als gastspreker het thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad‘ in een historisch perspectief te plaatsen. Ongetwijfeld stipt hij daarbij onderwerpen aan zoals de haven en de (nieuwe?) Hanze…

Ook komen er weer twee Deventenaren hun ideeën pitchen. Onderwerpen variëren van de realisatie van de containerhaven, een transferium naast McDonalds of verbeterde fietsverbindingen.

Eerste pitcher is Rene Huls. Rene is gebiedsontwikkelaar voor de Gemeente Deventer. Vanuit Deventer is hij betrokken bij diverse investeringsprojecten (spoorzone Deventer) en gebiedsexploitaties (Poort van Deventer; gebied tussen A1 en de sluis). Rene is een katalysator van gebiedsontwikkelingen en weet deze breder en meeromvattender te maken. Het is vaak aanjagen en doorzetten. Naast financiële doelen zijn ook economische doelen (werkgelegenheid), duurzaamheid en zelfs gezondheid belangrijke doelen voor gebiedsontwikkeling. Samen met ondernemers creëert Rene nieuwe business. Op 9 april vertelt hij meer over wat ons de komende tijd te wachten staat.

Tweede pitcher is Joost Arends. Je hebt hem vast al zien fietsen. Joost rijdt alweer enkele jaren als fietskoerier door Deventer. In 2012 werd hij gekozen tot Deventer Starter van het jaar. Inmiddels rijden er 18 koeriers voor hem rond in Deventer. Veel bedrijven zijn klant. Dat is niet zo gek: een innovatieve koeriers-fiets draagt 80% van de inhoud van een VW Caddy mee… Klaar voor de toekomst, maar op de zaak laat hij vol trots zijn opgeknapte Burgers fiets zien… Joost vertelt waarom de fiets binnen het ambitie-thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad‘ zijn plaats heeft veroverd en nooit meer zal afstaan.

Bergenvaarders-sprekers-9-april-2018

Het programma :

Deel 1: Pitch-it: ‘Hanzestad Deventer in het hier en nu’

17.30 – Netwerkborrel
18.00 – Intro Deventer Ambitiekaart-thema “Deventer Bereikbaarste Stad”
18.05 – Pitch Rene Huls
18.10 – Pitch Joost Arends
18.15 – Ruimte voor discussie

Deel 2: Aan tafel: ‘Handelen zit in ons DNA’

18.30 – Historisch perspectief
Harry Webers haakt aan op het thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad’ vanuit een historisch perspectief; tevens ruimte voor discussie.
18.45 – Diner (2 gangen)
Koffie na

Geïnteresseerden kunnen zich bij binnenkomst melden bij de bar voor deelname aan het diner. Spijs en drank zijn voor eigen rekening. Voor vragen kunt u zich tevens melden bij [email protected]

De Bergenvaarders zijn al sinds het jaar 1380 onlosmakelijk verbonden met Deventer. Wilt u meer weten over Sociëteit der Bergenvaarders, dan kunt u dat vinden op www.bergenvaarders.nl

info sheet bereikbaarste stad