Hoe zit dat eigenlijk met die containerhaven en komt er echt een transferium in Deventer? Op dit soort vragen kregen ca. 40 aanwezigen op maandagavond 9 april een antwoord. De sprekers op 9 april droegen op verschillende manieren bij aan de ambitiekaart van de gezamenlijke bedrijfsverenigingen MKB Deventer, VNO-NCW, Parkmanagement en Deventer Kring van Werkgevers en dan specifiek over het thema “Deventer Bereikbaarste Stad”.

Harry Webers werd bij velen bekend als algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos en voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers. Tegenwoordig is hij o.a. voorzitter van de SER Overijssel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Solis, voorzitter VVV Deventer en voorzitter Stichting Hanzefonds. Het bestuur heeft Harry gevraagd om als gastspreker het thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad‘ in een historisch perspectief te plaatsen. Hij stipte daarbij onderwerpen aan zoals de oude haven, verschillende plannen voor brugverbindingen die de afgelopen jaren voorbij kwamen en de (nieuwe) Hanze…

Ook waren er weer twee Deventenaren die hun ideeën pitchen. Onderwerpen variëerden van de realisatie van de containerhaven, een transferium naast McDonalds en verbeterde fietsverbindingen.

Eerste pitcher was Rene Huls. Rene is gebiedsontwikkelaar voor de Gemeente Deventer. Vanuit Deventer is hij betrokken bij diverse investeringsprojecten (spoorzone Deventer) en gebiedsexploitaties (Poort van Deventer; gebied tussen A1 en de sluis). Rene is een katalysator van gebiedsontwikkelingen en weet deze breder en meeromvattender te maken. Het is vaak aanjagen en doorzetten. Naast financiële doelen zijn ook economische doelen (werkgelegenheid), duurzaamheid en zelfs gezondheid belangrijke doelen voor gebiedsontwikkeling. Samen met ondernemers creëert Rene nieuwe business. Op 9 april vertelde hij meer over wat ons de komende tijd te wachten staat.

Tweede pitcher was Joost Arends. Je hebt hem vast al zien fietsen. Joost rijdt alweer enkele jaren als fietskoerier door Deventer, inmiddels zelfs met 18 collega’s. In 2012 werd hij gekozen tot Deventer Starter van het jaar. Veel bedrijven zijn inmiddels klant. Dit gaat van medische producten tot normale postpakketten. Dat is niet zo gek: een innovatieve koeriers-fiets draagt 80% van de inhoud van een VW Caddy mee… Klaar voor de toekomst, maar op de zaak laat hij vol trots zijn opgeknapte Burgers fiets zien… Joost is van mening dat de fiets binnen het ambitie-thema ‘Deventer Bereikbaarste Stad‘ zijn plaats heeft veroverd en nooit meer zal afstaan.

Kortom: inspirerende verhalen en mooie verbindingen gelegd met het verleden van de stad… iets wat we graag zien bij de Bergenvaarders!