Harry werd bij velen bekend als algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos en voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers. In april 2013 is Harry Webers bij Witteveen+Bos teruggetreden wegens het bereiken van de statutaire directieleeftijd van 55 jaar en op 1 juli 2016 heeft hij zijn baan opgezegd. Sindsdien richt hij zich volledig op uiteenlopende nevenfuncties op het gebied van ‘people, planet, profit’. Zo is hij actief als (loopbaan)coach en is hij plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage, en voorzitter van de SER Overijssel. Vanuit zijn zorgen omtrent ‘people, planet, profit’ schreef hij het ambitiedocument ‘De Nieuwe Hanze’. Hij draagt zijn missie en visie en boodschap uit in lezingen, interviews,columns en artikels.