Met groot verdriet hebben wij, Bergenvaarders, kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde deelnemer Henri Gerritsma.

Henri was een bekend Deventer ondernemer in de ware zin van het woord en een Bergenvaarder van het eerste uur. Veel Deventenaren kennen hem en zijn “de Bijenkorf” al sinds midden van de vorige eeuw. Eerst gevestigd in de Kleine Overstraat, later in de Engestraat. Maar ook daarna bleef Henri sociaal en ondernemend actief. 

Bij onze bijeenkomsten ontbrak hij nagenoeg nooit; altijd betrokken en opbouwend kritisch. Wij wensen hem dat hij moge rusten in vrede en wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verlies van (schoon)vader, opa, maar vooral van een aimabel mens met een open blik op mens en wereld.

Namens de Sociëteit de Bergenvaarders,
het Bestuur,

Astrid Groustra                     Gerard Harmelink                Rob Korten
Penningmeester                    President                               Secretaris