“S/park” is de nieuwe naam voor het open innovatie centrum dat gerealiseerd wordt op het AkzoNobel terrein in Deventer. Marc Leeuw is daarvoor de kwartiermaker. Zijn ambitie is S/park te ontwikkelen tot een internationaal vooroplopend innovatie centrum op het gebied van hoog reactieve chemie & technologie, dat een innovatief ecosysteem biedt voor industrie, ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, investeerders en studenten. Hij zal ons op 14 mei 2018 meenemen in wat ons de komende tijd in Deventer te wachten staat.