12 februari 2018 – Met dank aan sprekers Alfred Liefers en Clemens Hogenstijn was er vanavond weer een inspirerende, interessante en vooral ook gezellige avond met ruimte voor discussie. We wensen Alfred veel succes met de verdere uitwerking van zijn plannen. De oude bibliotheek in Deventer biedt duidelijk mooie kansen voor Deventer als Verbindende Informatiestad!

Wij waren blij met de opkomst. Zowel de vele nieuwe als ook de bekende gezichten uit de Deventer politiek, het lokale bedrijfsleven en culturele en overige organisaties hopen we ook de komende maanden weer te mogen begroeten op onze bijeenkomsten.

Volgende bijeenkomst is op 12 maart 2018. Ook dan staat weer één van de volgende Deventer’ onderwerpen centraal:

– Verbindende Informatiestad

– Bereikbaarste Stad

– Slimme Campus Stad

– Boeiendste Stad

– Cleantech Stad

En ook dan staat de Ambitiekaart van het georganiseerd Deventer bedrijfsleven weer aan de basis van hetgeen ons wordt gepresenteerd…

Tot dan!