WIST U DAT: in het jaar 1997 de Sociëteit het volgende heeft beleefd:
Februari: Bergenvaarder en Hanzezanger Günther Kropp treedt op als Stadsprins. Maart: Ruud Arendsen doet een boekje open over zijn tijd in het Franse Vreemdenlegioen!
April: rondleiding door de nieuwe Rabo-bank aan de Singel door de voorzitter van de Raad van Bestuur en Bergenvaarder Jan ter Veer (de President vierde die maand/bijeenkomst vakantie op zijn geliefde Terschelling; de huidige secretaris Janine van Harsselaar sprak de aanwezigen toe namens het bestuur en werd naar aanleiding van die avond gevraagd om lid te worden van een politieke partij! Waar zij vervolgens tot afgelopen januari lid van is gebleven!)
In maart was er de spreker Aart Boersma, leraar Recht aan IJsselland (Saxion) en milieuadviseur (gevraagd door zijn buurvrouw oftewel de secretaris). In juni sprak de fractievoorzitster van de VVD Els Meijer over het Deventer Coffeeshop beleid. En als klap op de vuurpijl volgde in september een excursie naar de Grolsch Brouwerijen, georganiseerd door Dick Eijkelenkamp.
In oktober zijn er drie nieuwe ereleden geïnstalleerd, namelijk de twee “redders” van de ontvoerde houten Deventer Stokvis (tot op de dag van vandaag te zien aan de gevel van de Atheneum Bibliotheek in de Noordenbergstraat), de twee journalisten Ron Nagtzaam, tevens fotograaf, en Peter ten Cate, maar, door een solo actie van de President, ook de rondleidster van Grolsch; tja. Als spreker sprak een bijzondere man, namelijk Bert Bos, één van de oudste interim managers van Nederland. Hij was de zakelijke baas van de secretaris, zijn rechterhand, en hij sprak over het project Deventer InterActief, een bv in oprichting, en de boodschap was: “kom als uw toekomst u lief is”, want het ging (in 1997 dus) over de komst van interactieve televisie waarbij Deventer een pilotrol voor de rest van de wereld zou vervullen!
In november verhaalde Henk van Baalen over deel 2 van “Op weg naar de soos”; altijd weer een succes, en tot slot, sprak in december de heer Tool spreekt over de Deventer Brandweer!
NB: er waren eind 1997 99 betalende deelnemers (ongeveer het afgesproken maximum aantal “om nog te persoonlijk te blijven”).