WIST U DAT: HET JAAR 2000:deventer oud bron wikipedia
In januari was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Secretaris Janine van Harsselaar deed een poging iemand te vinden om haar functie (en het schrijven van de uitnodigingen) over te nemen c.q. te delen.
In februari werd de uitnodiging door Jenny Kabel geschreven die Henk van Baalen aankondigt.

In maart werd de uitnodiging door Auli Smedes geschreven die Herman Tijs van de gemeente Deventer aankondigde om te spreken over de organisatie van de Deventer kermis.
In april was er een buitengewoon interessante uiteenzetting over de “vergeten (oorlogs-) gebeurtenissen” in Rusland door Johan Bouwmeester.
In mei sprak Gijs van Elk namens de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer.
In juni was er een rondleiding bij de Atheneumbibliotheek door Clemens Hogenstijn.
In oktober was er een rondleiding door de mannen van de St. Oude Begraafplaatsen, Hans Vos en Gé Tol, op de gerestaureerde begraafplaats Diepenveenseweg!
In november was er een wiskey-proeverij door Ruud Arendse.
In december was er een uitnodiging op rijm, en een oproep te doneren aan de Molukken vanwege gewelduitbarstingen met enorme gevolgen voor burgers!