Het was een levendige en zeker interessante bijeenkomst op 14 mei bij de Bergenvaarders. Veel te bespreken over het verleden, heden en de toekomst van de AkzoNobel locatie in Deventer. De sprekers op 14 mei dragen op verschillende manieren bij aan de ambitiekaart van de gezamenlijke bedrijfsverenigingen MKB Deventer, VNO-NCW, Parkmanagement en Deventer Kring van Werkgevers en dan specifiek over het thema “Slimme Campus Stad”.

De sluiting van de AkzoNobel productielocatie in Deventer en de doorstart als Open Innovatie Center (onder de nieuwe naam S/Park) heeft veel stof doen opwaaien. Recentelijk ontstond er ook weer discussie nadat bekend werd dat de chemietak verkocht werd aan Carlyle, een Amerikaans investeringsfonds.

De Bergenvaarders kenen op 14 mei vooral naar de kansen voor Deventer. De nieuw aangestelde directeur voor S/Park, Marc Leeuw, vertelde enthousiast wat de toekomstvisie voor het terrein is. ‘Special chemicals’, start-ups, R&D, kansen voor stad en regio.

Dat die plannen ook kansen bieden voor Gerko van IJsselmuiden van HYCAIL2, was wel duidelijk. HYCAIL2 wil zich op S/Park vestigen met een demonstratie/pilotfabriek voor het maken van bioplastics (voor de geïnteresseerden: specialties gemaakt van Poly Lactic Acid). De doorontwikkelingsplannen van de pilot/demo naar R&D locatie voor een grotere fabriek staat nu al klaar. Direct na realisatie van de pilot/demo wil het bedrijf een full-scale fabriek (tot 270 fte personeel) realiseren in de Cleantech Regio.

Een bijzonder aangenaam en luchtig verhaal van gastspreker Jan Roes was misschien wel het meest verrassende van de avond. Deze voormalig AkzoNobel directeur Jan Roes wist op enthousiaste wijze de 40 aanwezigen mee te nemen in de wereld van chemie, de geschiedenis van Noury & Van der Lande (maar ook de wereldwijde ontwikkeling van wat later AkzoNobel ging heten). De bijzondere eigenschappen van de Deventer Akzo-locatie, de producten die er geproduceerd werden en de factoren die leidden tot wat we nu kennen als S/park … we hebben veel geleerd die avond.

Dank voor de complimenten die van vele kanten kwamen. Een avond met goede inhoud, leuke anekdotes en mooie en vooral ook enthousiasmerende plannen…